Statistics

  • 4377 games played on this server.
  • 606 rated games played on this server.
  • 77 users on this server.
  • 5 robots playing on this server.
  • Robot statistics:
RobotGamesWinsLosses% wins
1professional144481962557%
2asxetos3707129919%
3ligokalos2768019629%
4arketakalos22911611351%
5polykalos34817317550%