Statistics

  • 5029 games played on this server.
  • 607 rated games played on this server.
  • 77 users on this server.
  • 5 robots playing on this server.
  • Robot statistics:
RobotGamesWinsLosses% wins
1professional158087071055%
2asxetos3727130119%
3ligokalos2788219629%
4arketakalos22911611351%
5polykalos37519917653%