Statistics

  • 4873 games played on this server.
  • 607 rated games played on this server.
  • 77 users on this server.
  • 5 robots playing on this server.
  • Robot statistics:
RobotGamesWinsLosses% wins
1professional147684363357%
2asxetos3707129919%
3ligokalos2788219629%
4arketakalos22911611351%
5polykalos35217617650%